Begrippen a/z

Aërosol
Kleine vaste of vloeibare deeltjes die verneveld zijn in een gas (spuitbus).

Alkalische stoffen
Ingrediënten die zorgen voor een alkalische (basische) pH (groter dan 7) van een product.

Allergeen
Allergieopwekkende stof die het afweersysteem activeert. Een voorbeeld hiervan is het overgevoelig reageren van het menselijk lichaam op bepaalde stoffen, zoals huisstofmijten, graspollen en stuifmeelkorrels (hooikoorts), dierlijke huidschilfers of schimmelsporen.

Allergie
Een allergie of een allergische reactie wordt veroorzaakt door herhaalde blootstelling aan een stof waarop het lichaam met een afweerreactie (een reactie van het immuunsysteem) reageert.

Basisch
Tegengestelde van zuur. pH >7

CI
Colour Index. Met een CI-nummer worden op cosmeticaproducten de gebruikte kleuren aangeduid. 

Claims
Geven de werking en/of specifieke cosmetische eigenschappen van een product aan.

CMR-stoffen
Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (ze kunnen het erfelijk materiaal in het lichaam veranderen) en Reprotoxisch (giftig voor de voortplanting van de mens). Stoffen die als zodanig zijn geclassificeerd mogen niet in cosmetica worden gebruikt

Comedoon
Mee-eter.

Conserveermiddel
Stoffen die de ontwikkeling van bacteriën en schimmels in cosmetica voorkomen.

Dermis
Een laag van ongeveer 2 mm dik die zich onder de huid bevindt en die de voeding doorlaat aan de huid. Deze laag is rijk aan bloedvaten, zenuwen, talgklieren en zweetklieren en bestaat uit vezels die zijn opgebouwd uit collageen en elastine.

Emulsie
Bestaat uit twee of meer vloeistoffen die normaal niet met elkaar te mengen zijn, maar via een chemische bewerking mengbaar zijn gemaakt. Er bestaan twee typen emulsies: water in olie en olie in water. Emulsies kunnen de vorm hebben van een crème, melk of gel.

Epidermis of opperhuid
De buitenste laag van de huid met een gemiddelde dikte van 0,1 mm. Beschermt de huid tegen invloeden van buitenaf.

Etherische oliën
Plantaardige geurstoffen.

Fruitzuren
Alfa-hydroxy-acids (AHA). Fruitzuren helpen de geleidelijke vernieuwing van de bovenste huidcellen om de huid glad te maken.

Ftalaten
Stoffen die een belangrijke rol spelen bij het vrijkomen van het parfum van een product en het ondrinkbaar maken van alcohol.

Huidverdraagzaamheidstest
Test om de huidverdraagzaamheid van een cosmeticaproduct vast te stellen alvorens het te gebruiken. Zie ook allergietest.

Hydrateren
Water doen opnemen. Met ‘huidvoedende’ of hydraterende producten worden producten bedoeld die water binden.

Hypoallergeen
In het product zijn zo min mogelijk stoffen verwerkt die allergische reacties kunnen geven.

INCI-namen
Internationale Naamgeving Cosmetische Ingrediënten. Voor alle gebruikte ingrediënten in cosmetica worden in de Europese Unie dezelfde namen gebruikt. De INCI-namen worden in de ingrediëntvermelding gebruikt, te vinden achter het woord ‘ingredients’ op de verpakking.

Ingrediëntendeclaratie
Opsomming van ingrediënten die in het product zitten.

Leave-on
Cosmeticaproducten die u op het haar of de huid laat zitten. U spoelt deze producten na gebruik niet af met water.

Liposomen
Microscopisch kleine bolletjes met aan de buitenkant vetten en in de kern wateroplosbare werkzame stoffen. Liposomen kunnen ingrediënten bevatten die op deze manier dieper in de bovenste huidlaag kunnen worden gebracht.

Musken
Geurstoffen.

PAO-symbool
Period After Opening, de tijd dat het product te gebruiken is na openen. Het duidt op het houdbaarheidssymbool na openen op cosmeticaproducten.

Parabenen
Stoffen die voorkomen dat een product bederft.

pH-waarde
Waarde die informatie geeft over de zuurgraad, bijvoorbeeld van de huid.

 

Productinformatiebladen
Verplichte informatiebladen voor chemicaliën waarin vermeld staat op welke wijze de stof getransporteerd en opgeslagen dient te worden, voor welke toepassing deze bestemd is, welke beschermingsmaatregelen er getroffen dienen te worden en op welke manier er gehandeld moet worden in geval van aanraking met deze stof. Ook staan hierop toxicologische en ecologische gegevens vermeld en relevante fysische en chemische eigenschappen van de stof.

REACh
Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Europese verordening voor chemische stoffen.

Rinse-off producten
Cosmeticaproducten die u na gebruik afspoelt met water.

Risicobeoordeling
Beoordeling van het risico dat iemand loopt als hij een product gebruikt waarin een bepaalde stof zit.

SCCP
Scientific Committee Consumer Products. Comité dat bestaat uit een internationale en onafhankelijke groep wetenschappers, aangewezen door de Europese commissie. Houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op veiligheid van cosmeticaproducten en ingrediënten.

SPF
Sun Protecting Factor, ook wel beschermingsfactor genoemd. Dit getal geeft aan hoe sterk het anti-zonnebrandmiddel de UV-stralen in het zonlicht uitfiltert. Hoe hoger het getal, hoe meer bescherming tegen de UV-straling.

Talgklieren
Klieren die talg aanmaken, ook wel huidvet genoemd. Huidvet beschermt de huid tegen uitdroging en tegen de groei van bacteriën.

Terugvetters
Stoffen die tijdelijk een kunstmatig vetlaagje op de huid aanbrengen

UV-A straling
Deze straling draagt bij aan veroudering van de huid en speelt een rol bij de vorming van huidkanker.

UV-B straling
Deze straling prikkelt de pigmentcellen en zet deze aan tot de vorming van pigment (melanine). Eerste effect van overmaat aan UV-B uit zich in rood verkleuren van de huid. Blootstelling aan UV-B straling speelt een belangrijke rol bij de vorming van huidkanker.

UV-filter
Stoffen die de huid beschermen tegen schadelijke UV-straling.

Veiligheidsdossier
Pakket met informatie over een product, onder andere risicobeoordeling. Hierover moet iedere cosmeticafabrikant beschikken om de veiligheid van dat product te garanderen.

Veiligheidsinformatieblad
Ook bekend als VIB of MSDS: Material Safety Data Sheet, beschrijft in 16 rubrieken onder meer technische gezondheids-, veiligheids- en milieu-informatie over een cosmeticaproduct.

Viscositeit
De viscositeit bepaalt de vloeibaarheid of stroperigheid van een product. Water heeft een lage viscositeit en vloeit makkelijk, stroop is stroperig en heeft een hoge viscositeit.

Vrije radicalen
Reactieve deeltjes die schade aan de huid kunnen veroorzaken.

Warenwet
Wetgeving omtrent allerlei producten op de Nederlandse markt. De Warenwet omvat ook het Warenwetbesluit Cosmetische Producten, waarin de eisen voor het op de markt komen van cosmeticaproducten staat beschreven.

Zeep
Oppervlakte-actieve stof, bestaat uit zouten van vetzuren en wordt gebruikt als reinigingsmiddel.